STRATEGIA CLUBULUI SPORTIV CORVINUL 1921 HUNEDOARA PRIVIND LUPTA ÎMPOTRIVA RASISMULUI

Rasismul este o concepție social-politică antiștiințifică și reacționară care susține ideea nefondată a inegaltății biologice și intelectuale a raselor umane, precum și caracterul determinant, în istorie, al particularităților rasiale ale oamenilor. Rasismul reprezintă credința că un motiv precum rasa, culoarea, limba, religia, originea națională, naționalitatea sau etnia justifică desconsiderarea sau noțiunea de superioritate a unei persoane sau a unui grup de persoane.

            Lupta împotriva discriminării rasiale reprezintă o parte integrantă a protejării și promovării drepturilor fundamentale ale omului, a luptei pentru eliminarea diferitelor forme de discriminareși pentru promovarea egalității de șanse.

            Pornind de la prevederile legii fundamentale, Constituția României, care consacră principiul egalității de tratament și dreptul persoanelor de a nu fi discriminate pe bază de rasă, culoare, limbă. religie, naționalitate și etnie, în conformitate cu directivele trasate de UEFA și recomandările Federației Române de Fotbal și având în vedere larga deschidere oferită de aderarea României la Uniunea Europeană, CS Corvinul 1921 Hunedoara, acordă o atenție sporită luptei împotriva rasismului în fotbal.

 I.  Planul UEFA in zece puncte referitor la rasism

1. Emiterea unei declarații prin care să se afirme că rasismul și orice tip de disciminare nu vor fi tolerate și prin care să se explice clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în scandaluri rasiste;

2. Difuzarea de anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare prin care să se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor;

3. Informarea posesorilor de bilete și abonamente că este de evitat să participe la acțiuni care implică rasismul;

4. Derularea de acțiuni privind prevenirea vânzării de literatură rasistă în interiorul și în jurul stadionului;

5. Contactarea altor asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către aceștia a politicii împotriva rasismului, promovată de asociația sau clubul respectiv;

6. Întreprinderea de acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte de rasism;

7. Încurajarea unei strategii comune a agenților de ordine și a poliției în vederea combaterii actelor de rasism;

8. Îndepărtarea urgentă a mesajelor rasiste de tip grafitti de pe stadion;

9. Adoptarea unei politici de oportunități egale pentru toți, în ceea ce privește angajările și furnizorii de servicii;

10. Cooperarea cu toare grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatul jucătorilor, sporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, sponsorii, companiile locale, poliția și alte autorități publice în vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporiri gradului de conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a discriminării.

II.   Principiile de acțiune ale CS Corvinul 1921 Hunedoara  privind practicarea egalității rasiale

1. Aplicarea prevederilor legiilor care incriminează actele rasiste având la bază liniile directoare conținute în „Recomandarea de politică generală numărul 7 a ECRI, referitoare la combaterea rasismului și a discriminării rasiale”;

2. CS Corvinul 1921 Hunedoara condamnă fenomenele de rasism și va acționa ferm pentru punerea în aplicare a principiului libertății de exprimare și a egalității de șanse;

3. Punerea în aplicare efectivă a prevederilor dreptului penal împotriva infracțiunilor rasiste, a incitării publice la violență, ură si discriminare, a insultelor, defăimăriilot publice sau amenințărilor, inclusiv a acelora care fac din motivarea rasială o circumstană agravantă;

4. Acțiunea pe baza unui plan unic al agenților de la firma de pază și protecție, jandarmilor și polițiștilor, astfel încât printr-o informare corectă privind conținutul legilor în vigoare și printr-o pregătire corespunzătoare să identifice și să rezolve oportun orice manifestare antirasială;

5. Prezența vizibilă și acțiunea preventivă pe stadion a agenților de la firma de pază și a jandarmilor pentru a transmite un mesaj clar că autorii actelor rasiste nu vor rămâne nepedepsiți;

6. Includerea unor clauze antirasiste în regulamentul de ordine interioară și în contractele angjaților, încurajarea jucătorilor și a antrenorilor să se abțină, în orice situaie de la gesturi și remarci rasiste;

7. Numirea unei persoane care să fie responsabiă de soluționarea incidentelor rasiste și care în timpul meciurilor de fotbal va difuza la stația de sonorizare a stadionului anunuri referitoare la interzicerea scandărilor rasiste;

8. Aplicarea unor măsuri ferme în cazul apariției unor gesturi sau expresii de natură rasist între jucători și public, precum și în situaia în care suporterii sau jucătorii sunt angrenați în comportamente rasiste cum ar fi: proliferarea de insulte, intonarea unor cântece rasiste, afișarea de bannere, steguri și pancarte cu simboluri rasiste prin impunerea unor sancțiuni adecvate.

III.  Direcțiile de acțiune ale Club Sportiv 1921 Hunedoara privind practicarea egalității rasiale

1. Jucătorii echipei de fotbal Club Sportiv 1921  Hunedoara vor participa la un program  în cadrul căruia sa le fie aduse la cunoștință principalele obiective de luptă impotriva discriminării, rasismului, intolerantei și pariurilor sportive;

2. Consiliul de Administrație al clubului va realizat o declarație împotriva manifestărilor rasiste.

3. În Regulamentul Intern al clubului vor fi introduse prevederi referitoare la practicarea egalitîții rasiale precum și măsurile care vor fi luate în situația în care vor exista manifestări rasiale sau de orice altă natură, urmând ca la fiecare nouă reeditare a acestora să se cuprindă eventualele modificări.

4. Implicarea sportivilor Club Sportiv 1921 Hunedoara în acțiuni sociale, în promovarea brandurilor locale și a valorilor comunității

5. De două ori pe an se vor desfășura, cu întreg personalul clubului, activități educative care să vină în sprijinul prevenirii și combaterii rasismului, antisemitismului și intoleranței

6. O dată pe an, Clubul Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara va organiza un joc demonstrativ cu o echipă  de rromi din localitate.

7. Club Sportiv 1921 Hunedoara va acționa permanent pentru a preveni apartenența sportivilor la organizații rasiste ca pericol la adresa Drepturilor Omului și a grupurilor minoritare.

8. Directorul clubului va iniția imediat cercetarea oricăror practici discriminatorii manifestate în rândul personalului angajat și va lua măsura excluderii din colectiv a celor care nu respectă principiul egalității reale a șanselor pentru toți sportivii, indifierent de rasă, culoare, limbă, religie, etnie sau naționalitate.

9. Având în vedere si particularitățile   etnice în care își desfășoară activitatea, CS Corvinul 1921 Hunedoara va actiona permanent pentru selecționarea copiilor și juniorilor indiferent de cetățenie, naționalitate, limba maternă și confesiune religioasă și va pune pe primul plan criteriul valoric.

11. Reprezentanții forțelor de ordine vor participa la acțiuni ale galeriei și suporterilor, desfășurând activități de monitorizare și de educare cu privire la combaterea manifestărilor rasiste pe stadioane.

12. Club Sportiv 1921 Hunedoara va fi pregătită ca personalul administrativ al stadionului, în cooperare cu forțele de ordine să  acționeze prompt pentru prevenirea vânzării de literaturăî rasistă în zona stadionului precum și pentru îndepărtarea înscrisurilor rasiste de pe stadion.

„NU RASISMULUI ŞI DISCRIMINăRII!” – este mesajul clar al Club Sportiv 1921 Hunedoara

Director

Cimpoca Sorin